Apolegetik

Vänner!
Det har sagts oss att tiden för gummisvärd och plastutrustningar är över?

Det har sagts oss att vi lever i ett land som brukar refereras till som världens mest sekulariserade samhälle. Samtidigt som vi i befinner oss i en tid där en sekulär-humanistisk rörelse, den så kallade ny-ateismen breder ut sig som norm i både social- och konventionell media.

Vad som är nytt med denna form av ateism är att den till sitt väsen är missionerande samtidigt som den bejakar ett kraftfullt uppskruvat tonläge. Ett tonläge som i det fall vi inte står rustade och säkra i vår tro riskerar fresta oss till att antingen gå in i denna polemik på senmodernismens villkor eller kanske ännu värre, får oss att känna oss dumma, vackla och tystna – då påståenden om vår tro görs på skolor, fikarum och arbetsplatser?

När människor kommer med frågor om vårt hopp, måste vi så som Paulus uppmanar oss till, ha svar och kämpa för den tro som en gång för alla har anförtrotts de heliga.

Världens i dag kanske främste apologet, William Lane Craig, säger:
”Om kristna kunde tränas att ge tillförlitliga bevis för vad de tror på och fullgoda svar på icke-troendes frågor och invändningar, då skulle den allmänna uppfattningen om kristna långsamt förändras.

Kristna skulle uppfattas som reflekterande människor att ta på allvar snarare än känslomässiga fanatiker eller fåntrattar. Evangeliet skulle vara ett reellt alternativ att ta till sig.”

All sanning är Guds sanning – så låt oss söka den tillsammans!

På denna sida kommer jag att samla apologetiska skrifter jag själv författat samt länka till intressanta artiklar från andra apologeter som finns på olika hemsidor och bloggar!

Vill ni veta mer om det apologetiska förhållningssättet till den kristna tron?
Kolla då in följande spellista med debatter och föreläsningar av både landet och världens främsta – nu levande – apologeter: