Biografi

PO Flodström och Annie Flodström med Penny och Raphael i Strömsbro
Newly Wed

P-O heter jag och brinner för apologetiken, missionen och att se människor växa och utvecklas i sina respektive gåvor!

Det jag brinner mest för är att få vara med och utrusta församlingen med en tro som kan bära dem genom livets alla skeden, även då våra syskon vandrar genom dödsskuggans dalar. Dem gåvor jag främst fått bekräftat hos mig av mina vänner på församlingsledarakademin är att jag är lösningsfokuserad och flexibel. Man har även påtalat att jag utmärker mig i att kunna ta mig ann och reflektera över problem från perspektiv ”utanför boxen” och alltid har en missionell agenda. Annars så är en av mina främsta energikällor lovsången och musiken. Jag gick musikalisk inriktning i gymnasiet och har ett allmänt kreativt sinne för kulturella uttryck, och har via tidigare arbeten även vana av att arbeta med kommunikation och marknadsföring.

Jag är ICF-certifierad ACC-coach via Coachutbildning Sverige och har tidigare arbetat åt etableringslotsföretaget Paideia Cultura i samverkan med jobbcoachföretaget ABF Progress som kompletterande aktör under Arbetsförmedlingen, där en stor del av jobbet gick ut på att stödja och uppmuntra främst ungdomar men även äldre i deras personliga utveckling, att se deras styrkor, gåvor, möjligheter och värde även i situationer där de själva tappat hoppet. ICF-coachernas uppgift är att i en sekulär kontext upprätta människor och hjälpa dem ta ansvar för sin egen situation, hitta vägar till ett bättre liv och återerövra hoppet under perioder av livet då det kan kännas avlägset.

Jag  har mångårig erfarenhet av att leda och utveckla människor då jag på det professionella planet under tioårs tid varit ledare för både större och mindre projekt inom kulturvärlden och arbetarrörelsen. Jag har haft ansvar för miljonbudgetar och att styra ledningsgrupper, jag har bedrivit högprofilerade crossover arrangemang med symfoniorkestrar och regionens kulturkonsulenter, organiserat valrörelser, konferenser och ett femtiotal egna festivaler av olika profiler och storlekar. Spenderade ett år som vuxenlärare och integrationshandledare på ABC Kraften i Mariestad, men blev vårvintern 2017 rekryterad till en coach-tjänst på MiROi Ponoma i Borlänge, där jag arbetar och trivs idag.

Pastoralidentitet och kallelse
P-O Flodström predikar på Bjärka-Säby Slott
Min pastorala kallelse bottnar dels i en missionell lidelse för den omkringliggande sekulära majoritetskulturen. Men främst för en omsorg för de inom vår egen frikyrkokultur som inte känner sig hemma, inte har funnit sin plats eller på grund av subkulturella orsaker riskerar att glida bort från oss när de når den kritiska ”unga vuxna”-tiden. Jag tror därför att den viktigaste uppgiften för en pastor är att förmedla Guds villkorslösa kärlek till individen och tydliggöra att Gud alltid är med dem. Finna en väg bort från tomma identitetsmarkörer och skapa en gemensam känsla av: Kom som du är – bli som Jesus!

Roland Ericsson, Centerpartiet och P-O Flodström, Vänsterpartiet
Roland och P-O i Betlehemskyrkan

Jag tror på skapande av små överlåtna gemenskaper där vi kan mötas som syskon utanför den glättiga ”allt är bra”, ”upprätthåll fasaden utåt” och ”gud välsigne dig” mentaliteten som jag tyvärr uppfattar som normerande vid kyrkkaffet och dem mer ytliga kontaktplattformarna i församlingsrörelsen. Jag tror att vi genom att verka för en mer familj- och släktliknande social öppenhet med varandra där vi äter, samtalar och på andra vis umgås med varandra och så att säga delar liv – delar tro, åter kan bli en centripetal kraft. Där vi bara genom en sådan gemenskap blir attraktiva i andra människors ögon. Man ser att vi lever som vi lär och inte är dem moralistiska elitister, som människor inom den sekulära majoritetskulturen ibland ofta uppfattar oss som.Örebro Missionsskola, församlingsledarakademin (ÖTH)

Tron och överlåtelsen till evangeliet och efterföljelsen är det som håller oss samman, inte hur vi klär oss, vilken musik vi lyssnar på eller intresset för innebandy och fotografering!

Personligt
Jag är uppväxt i Svenska Missionsförbundet där min mamma, mormor och morfar var verksamma under hela sina liv. Men på grund av interpersonella relationer och utbud av ungdomsverksamhet började jag i mellanstadiet gå på Smyrnaförsamlingens VIPS-träffar istället. I Pingströrelsen växte och utvecklades sedan min tro upp till slutet av högstadiet då vi flyttade till Gävle. Jag träffade aldrig på några kristna vänner där vilket gjorde att min kontakt med kyrkan avtog, men utan att tron gjorde det.Birgitta Flodström, Karl-Aron Flodström och Rigmor Flodström

Åren gick och jag skapade mig ett liv inom politiken med enbart dem sporadiska kontakter, med den kristna kommuniteten som förmedlades genom släkt och familj. Så när hela min familj; morfar, hund, mamma och mormor gick bort inom loppet av ett år och jag dessutom bröt upp med min dåvarande flickvän landade jag i en mörk värld, där mitt hem gick från att vara ett vackert kärleksfullt kristet hem, till ett helvetteshål. Proppat till bredden av manipulativa och destruktiva människor som under föresatsen om omtanke och vänskap förgiftade hela mitt liv, mina tankar och berövade mig på all min självkänsla, lurade av mig de pengar familjen lämnat efter sig, förstörde mitt hus så att det är nära att rasa ihop. Detta fyllde mitt liv med ett ogenomträngligt mörker där varje morgon var en plåga.

Men så efter att detta pågått i ungefär ett år befann jag mig på kyrkomötets första session i Uppsala där jag mottog en utmaning från Gud som i korta drag innebar att jag skulle följa missionsbefallningen och agera på ett vis som tidigare utgjort min livsnerv med som också berövats mig under mörker-åren. Genom att jag följde uppmaningen så kom den helige ande över mig och jag befriades från allt det som hade utlösts av min familjs bortgång. Jag berättar gärna mer om både tiden innan, under och efter denna för mig livsförändrande upplevelse under kyrkomötets sista natt första sessionen 2011, vid ett personligt möte. Det viktiga är dock att händelsen var startskottet för en rad händelser där jag vägledd av guds röst gick från att kräla under både människor och demoner till att återigen börja leva, andas och känna guds fulla välsignelse i mitt liv.

Pingstkyrkan Gävle (ungdomsrådet)En välsignelse som under våren 2012 förde mig tillbaka till Pingst- och sedermera Evangeliska Frikyrkan för att med en helt ny kraft att vittna om tron som en segerkraft och den helige andes beröring. Jag har varit ner i helvettet på jorden och kommit tillbaka igen, blivit avplockad allt det som gav mitt liv mening. Lämnad självmordsdriven, utblottad och krälande. Men tack vare guds försyn och att jag återigen började lyssna till hens röst fick mitt liv mening igen. Min ekonomi har ordnat upp sig, min hälsa återställd, min boendesituation under kontroll, välsignelsen av att ha kunnat få bejaka min barndoms pastorsdrömmar och framförallt, så är jag gift med en fantastisk kvinna som heter Annie som motsvarar alla mina drömmar om min ideallivspartner och mycket mer.

Emma Sanchez och Annie HäggAnnie var under flera år ansvarig för gatuevangelisationen, ungdomsrådet och Jesus-bussen i Gävle där vi träffades våren 2012, utöver det så brinner hon för barn- och ungdomsverksamheten – där hela hennes familj under hela livet varit engagerade i Royal Rangers – och har en naturlig fallenhet och personlighet som framförallt tilltalar dem yngre. Det är därför mycket viktigt att det finns möjligheter för henne att återuppta detta engagemang i den församling jag eventuellt arbetar för att vi båda skall kunna trivas som familj och känna att vi lever ut våra respektive gåvor.

Styrelsen Studentkåren Örebro MissionsskolaUnder åren på Örebro Missionsskola byggdes såväl självbild som självkänsla åter upp och jag blev helt helad från det som varit. Däremot tappade jag under studietiden mitt ideella engagemang i en lokal församling på grund av den höga examinationsnivå kurserna på Örebro Teologiska Högskola som också ingick i utbildningen har.

Ett tapp som skapat en viss tomhet i mitt liv, som jag efter studierna först tog igen genom att engagera mig i ungdomsarbetet, apologetik-klubben och en grupp för erfarenhetsutbyte och teologiska samtal över generationsgränserna i min lokala församling Mellringekyrkan och numera genom en stödfunktion till Pannkakskyrkan Borlänge och ett engagemang i Pingstkyrkans YA-arbete. 

PO Flodström predikar Pingstkyrkan Oskarshamn Pingst Oskarshamn, Minns du sången

Om ni följer länken kan ni höra mig predika och leda lovsång i Oskarshamns Pingstförsamling:
Lärjungaskapets treenighet, predikan och lovsång med P-O Flodström (160501)