Jesus & Politik

P-O Flodström, Jacob Andelius, Kristin Flodström, Rosie Leijel och Göran Reierstam

Den kristna poddmarknaden får sitt egna ”God morgon Världen”: Jesus & Politik på NoreaPlay.se

Jesus & Politik är uppföljare till 2018års satsning ”Vilken värld vill du leva i?”, med syftet att öka det politiska engagemanget hos den svenska kristenheten.

Satsningen består av artiklar, poddar, filmer med korta uppmaningar till politiskt engagemang från olika profiler inom Kyrka och Politik (Kardinal Anders Aborelius, SL Ingemar Forss, ÄB emiritus Anders Wejryd, kyrkoledaren PO Byrskog och missionsledare Ulf Häggqvist, men även personer kända från politiken så som Stig-Björn Ljungren, Alice Bah Kunkhe, Ulf Bjereld och vice talmannen Lotta Johnsson-Fornarve) och offentliga samtal tillsammans med lokalpolitiker i olika församlingar runt om i landet.

Bakom projektet står förutom programledaren Kristin Flodström (PMU), även radioprofilen Göran Reierstam (RadioHope), TV-profilen Jacob Andelius (Vision Sverige), pastorn Sven-Gunnar Hultman (Pingst) och de båda opinionsbildarna Rosie Leijel (Pingst) och P-O Flodström (Pingst). Paneldeltagarna representerar Gal-Tan-skalans fyra fält, men är samtliga överlåtna Jesusälskande evangelikaler och kommer i podden hjälpas åt att kommentera valrörelsen utifrån ett väckelsekristet perspektiv.

Podden finns idag att streama från bla. NoreaPlay och Spotify Panelisten Jacob Andelius tror att det finns ett värde i att se att ett kristet engagemang kan ta sig uttryck i olika politiska ståndpunkter – och att det är ok att tycka olika. Inom kristenheten upplever han att det finns en rädsla inför debatt och att tycka olika politiskt, allt ska vara så snällt. Med sin medverkan hoppas han kunna entusiasmera till mer sunda, respektfulla, samtal och debatter runt om i kristenheten och får medhåll av vänsterdebattören Rosie Leijel som även hon understryker hur viktigt hon anser det är att visa på att man kan ha väldigt olika politiska ståndpunkter trots att vi alla har samma Gud och Jesus som vår frälsare. Det är också bra för kristna väljare att höra lite olika röster om hur man kan se på olika frågor. Sen är det bra för att värna demokratin och yttrandefriheten genom att våga mötas och samtala med andra personer som tycker annorlunda, tillägger hon. I projektet kommer vi även att anordna lokala kommunalrådsdebatter för att vitalisera det politiska samtalet inom församlingsvärlden.

Vi har i dagsläget enbart inplanerade evenemang i Korskyrkan Borlänge och Ådalskyrkan i Gnesta – säger programledaren Kristin Flodström Demokratin behöver återerövras av varje generation och SOM-institutet släppte under våren en skrämmande rapport (Du sköra nya värld, s. 101-119) som visar på att stödet för demokratiska fri- och rättigheter fortsätter att sjunka. I den baptistiska tradition vi står och i egenskap av statusen minoritetskultur menar vi att församlingsvärlden här har en viktig uppgift att fylla. Vår tanke från början var att i likhet med 2018års föregångare tillhandahålla verktygslådan, men låta det lokala sammanhanget vara snickaren.

Vi har under sommaren sökt församlingar, organisationer, föreningar och enskilda som skulle finna det givande att arrangera lokala politikersamtal på sin ort, men under semestertiderna har det varit svårt att nå de lokala församlingarna, vilket utmynnade i att vi istället valde att lägga krutet på den här poddsatsningen – säger producenten och panelisten P-O Flodström.

Många kristna har en antingen väldigt ytlig förståelse för hur deras tro hänger ihop med den politiska ideologin, alternativt väljer att helt separera de båda. Jag tror vi här kan förklara på ett lite avkopplat sätt hur det faktiskt ändå hänger ihop. Jag hoppas att vi genom denna podd kan minska många kristnas beröringsskräck inför att dra politiska slutsatser av evangeliet. – säger libertarianen Göran Reierstam

Ja, sen så är väl det övergripande målet med satsningen att fler kristna ska intressera sig för politik så vi får ordning på moralen hos våra politiker. Men också att fler ska inse att man kan tycka olika, vara olika, tolka saker olika och ändå vara en överlåten kristen och känna gemenskap. Samhället mår inte bra av polarisering och grupperingar och kyrkan måste bli bättre på tolerans och att försöka hålla ihop för att överleva i en alltmer individualistisk omoralisk värld, säger Rosie Leijel.

Programledare: Kristin Flodström 073-0913847
Producent: P-O Flodström 070-9698135