Curriculum Vitae

Akademin: Bilda & Sänd

UTBILDNINGAR
#Församlingsledarakademin: Organisation och Konflikthantering, Församling och ledarskap 1 & 2, Exegetik, Systematisk teologi, Religionssociologi, Kommunikation och tjänst 1 & 2 , mm.
Örebro Teologiska Högskola/Liljeholmens Folkhögskola 2013 – 2015
#ACC-utbildning: ICF-certifierad
Coachutbildning Sverige, STHLM, 2013
#Politik och Medier: Stats-, Media-, Organisations-, Ledarskap- och Kommunikationsvetenskap, Social-/Psykologi och Projektledning
Högskolan i Gävle 2003-2008

ANSTÄLLNINGAR
Lärare/praktikhandledare/coach
MiROi i-learning/Ponoma AB, Borlänge 2017-03 – FF [100%]
Som kontorsansvarig på MiROi’s Borlängekontor utgjordes mina huvudsakliga sysslor av att coacha och vägleda människor närmare egen försörjning genom motiverande samtal, studiebesök, studie- och yrkesvägledning, inspirationsföreläsningar, näringslivskontakter, stöd och matchning.

Ansvarade även för Komvux introduktionerna, datorsupport till deltagarna och bistod de medarbetade som ansvarade för nationella prov, laborations- och metodövningar.

Lärare/praktikhandledare/coach
ABC Kraften, Mariestad 2016-04 – 2017-03 [100%]
Undervisa och vägleda nyankomna i svenska, matte, samhällskunskap, dator och arbetsmarknadsförberedande kommunikation utifrån AF-avtalet Grundläggande moduler.

I arbetet ingår även att sköta rapportering, praktikanskaffning och uppföljning samt språk- och kartläggning/ kompetensbedömning till AMS. Självständig planering av lektionerna utifrån deltagarnas behov och individuella utbildningsplaner. Jag ansvarar även för kvalitetskontroll av den interna dokumentationen i Workbuster och Webbstödet, administration och skapandet av nya näringslivskontakter samt utveckling av undervisningsmaterial så som framtagandet av nya teman skräddarsydda utifrån avropade moduler.

Utöver detta utförde jag vaktmästare- och IT-support sysslor på kontoret.

Etableringslots/Jobbcoach
Paideia Cultura/ABF Progress 2012-08 – 2014-04 [75-100%]
Anskaffa och kontrollera praktikplatser, coacha, vägleda och inspirera nyanlända och arbetssökande i myndighetsförbindelser, det svenska samhället, arbetsmarknaden och hjälpa dem närmare en egen försörjning. Mycket kontakt med AMS, FK och Migrationsverket

Prospektör och besöksbokare
Kommunikatörerna i Gävle AB 2011-08 – 2012-07 [80%-100]
Prospekterande kommunikation där arbetsuppgifterna främst omfattade marknadskartläggningar, men jag utförde även viss besöksbokning och personliga medarbetarenkätsintervjuer på uppdrag av externa uppdragsgivare.

Politisk sekreterare/Arbetsledare
Vänsterpartiet, Gävle 2009-04 – 2012-09 [40%-100%]
Ansvarig arbetsledare för den lokala staben på 2-7 personer samt ”spindeln i nätet” för partiets utomparlamentariska verksamhet så som valrörelser, ESF-projekt, kongresser och utåtriktade evenemang. Arbetade även mycket med konceptutveckling och marknadsföring, då det i jobbet även ingick att kartlägga partiets bild hos väljarna och verka för nyskapande kampanjrutiner samt ökat ideellt engagemang hos medlemmar utan kommunala uppdrag.

Projektledare/Inspiratör
ABF Gästrikebygden 2009-02 – 2013-09 [intermittent]
Visionärt nätverksarbete med syfte att skapa nya arenor för dialog och informationsspridning inom integration och folkbildning med högstadie- och gymnasieungdomar som primär målgrupp, samt lärare, politiker och ansvariga tjänstemän som sekundär grupp. Driver även egeninitierade projekt med eget budget- och redovisningsansvar, samt kallas in som inspiratör till olika enheter på behovsbasis.

Produktionschef
Gavlén Event/Cityfesten AB, Gävle 2010-02 – 2010-09 [50%]
Erbjuda och effektivisera skapandet utav mötesplatser som fylls med olika former av upplevelser och erbjudanden för att stärka attraktionskraften för ett besöksmål. Min funktion och roll i företaget var att sköta alla publika relationer med media, artister och underleverantörer kopplade till scen och produktionsområde.

Projektassistent
Integrationsrådet, Gävle 2006-06 – 2006-09 [20%]
Utvärdera och göra uppföljning på de olika ESF-projekt som det kommunala remiss- och samrådsorganet hanterat för dem etniska föreningar de fått ekonomiska bidrag för under perioden 2005-2006.

FÖRTROENDEUPPDRAG
¤ Ordförande, Studentkåren
Örebro Missionsskola, 2014 – 2015
¤ Ledamot, Skolstyrelsen
Örebro Teologiska Högskola 2014 – 2015
¤ Projektledare
Gävle Konserthus/ABF/SFR – Konserthus: Fusion! 2011 – 2014
¤ Ledamot
Kultur och Fritids Nämnden Gävle, 2011 – 2013
Ordförandeberedningen, samt plats i Symfoniorkesterstyrelsen på Gävle Konserthus och styrelseledamot i kulturstiftelsen Idka.
¤ Ledamot
Kommunfullmäktige & Tekniska Nämnden, 2008 – 2010
Ordförandeberedningen samt plats i ”parlamentariska gruppen för kollektivtrafik” med speciellt politiskt ansvar för upphandlingen och driften av kollektivtrafiken i kommunen. Representerade även nämnden i förtroendemannarådet på Norrlandet
¤ Nämndeman
Tingsrätten i Gävle 2008-2011
¤ Vigselförrättare
Länsstyrelsen Gävleborg 2010-2015
¤ Styrelseledamot
Ungdomsrådet – Pingstkyrkan, Gävle 2011-2013
¤ Ledare/Grundare
Söndagsskola För Vuxna – Mellringekyrkan, Örebro 2015 – 2017
¤ Ledamot
Kyrkomötet & Uppsala stift, Svenska Kyrkan 2009 – 2015
Ekumenik- och budgetutskottet i kyrkomötet och valberedningen i stiftet
¤ Ordförande/Festivalgeneral
Gävles Antirastiska Kulturförening 2002-2014
Ansvarig arrangörsförening: Boulognerfesten’04-08, Klassfesten’07-10, Kärlek är Rättvisa, Internationella Kvinnodagen i Gävle’05-10, Kulturforum’05-11, Vårfesten’06-08, Socialistiskt Forum Gävle, Underhållningsansvar: Miljötinget’01-05
¤ Agent/Bokare
Volodja, Tzeitel, Dankes Domino, Cleanstream C:O, mfl. 2008-2012
¤ Master of Cermonies
Gefle Student Union, 2006 – 2008
Halvtidsarvoderat styrelseuppdrag med ansvar för ekonomi, inköp, marknadsföring och utveckling av studentkårens studiesociala verksamhet och externa företags-kontakter med representation samt evenemangssamverkan med Högskolan i Gävle.

FRITIDSINTRESSEN
¤ Kultur – Har sedan högstadiet varit drivande i olika musik och kulturprojekt på flera olika nivåer inom en mängd föreningar, ungdomsorganisationer och institutioner.
¤ Teknik – Servar och underhåller gärna den ljud- och ljusanläggning som jag samäger med Gävles Antirasistiska Kulturförening [GARK].
¤ Trädgård och Skog – Under sommarhalvåret ägnar jag mig gärna åt praktiskt utomhusarbete så som påtning och underhåll av min trädgård och promenerar tillsammans med min fru Annie hundarna i någon trevlig skog.
¤ Matlagning – En av mina stora passioner som kommit på senare år är att experimentera i köket med olika råvaror och tillagningstekniker från olika länder och kulturer. Varje nytt recept är en ny utmaning, liksom jakten på den perfekta middagen.

SPECIALISTOMRÅDEN
Festivalledning, Arbetsledning, Planering, Konceptutveckling, Organisationsutveckling, Eventkoordinering, Ljud- & Ljusteknik, Myndighetsförbindelser och Projektledning

DATORKOMPETENSER
Avancerad: Windows 3.0 – 8 (inkl. NT/2000), MS Office – Word, Powerpoint och Moviemaker
Normal: Apple OS 9.11 – Mountain Lion, MSO – Excel, InfoPath, Outlook, Publisher och OneNote
Grund: Ubuntu, Photoshop, InDesign, Pagemaker, MSO – Access, Groove och SPW

SPRÅKKUNSKAPER
Flytande: Svenska skrift/tal, Engelska skrift
Mycket bra: Engelska tal
Nybörjare: Franska skrift/tal, Arabiska tal

REFERENSER, INTYG, CERTIFIKAT OCH FULLSTÄNDIG MERITLISTA
CV: CV – P-O Flodström [2017]
Betyg: betyg-certifikat-och-komplett-meritlista-for-p-o-flodstrom-2016
Referenser: arbetsbetyg-och-referenser-p-o-flodstrom-2016