Val(en)?

Under ”supervalåret” 2014 så utforskade P-O Flodström och Simon Holmström skärningsfältet mellan Tro och Politik och sökt svaren på frågan vad som driver människor till att lägga ned hundra och tusentalstimmar på långa möten, dörrknackningar, affischeringar och att organisera bemanningen i partiernas valstugor med mera.

På den här sidan kan du kolla in då vi träffar representanter för dem flesta av partiernas representanter samt en stor slutdebatt där alla riksdagspartierna +Fi! medverkade!