På tal om:

”På tal om:” består i dagsläget av 3st säsonger/serier: 

På tal om: val(en)
I programserien ”På tal om val(en):”, så utforskar jag och Simon Alander (the artist formerly known as Holmström) gränslandet mellan Tro & Politik. Intervjuerna spelades ursprungligen in i samband med ”supervalåret” 2014, men kan komma att kompletteras med fler avsnitt i framtiden. Prenumerera gärna på vår youtube-kanal, för löpande uppdateringar.

På tal om: Gud
I  denna programserie ”På tal om Gud?” avser vi vända blicken ”inåt” religionen för att söka upp personer och bärare av olika teologiska ståndpunkter som vi inom frikyrkosfären förhåller oss till men ibland kanske saknar konkret kunskap om.
Frågor som ibland kommer att befinna sig långt bort från det allmänt accepterade och tolererade, men som ändå berör viktiga ställningstaganden i vårt utlevande av ett Kristet liv.

På tal om: den andre
Hoppas att ni som följer oss även kommer att gilla denna mer sekulär-politiska inriktning, detta är ett nytt koncept som vi utforskar som ett komplement till våra renodlade teologiska och politiska program. Fokus här kommer att ligga på att utforska diskurser och samtidsparadigm. Vi kommer att söka upp människor som är eller har varit representanter för sina kollektiva kategorier för att öka förståelsen för alla dem subkulturella enklav meningskontexter som existerar utanför majoritetssamhällets hegemoni.

Vi hoppas även kunna synliggöra dem diskursiva förändringar som dels pågått under vår uppväxt, men framförallt synliggöra dem skiften som pågår just nu i vår samtid!