Örebro Missionsskola

Skolstyrelsen Örebro Teologiska Högskola 2015
Daniel Norburg, Lars O Molin, Tommy Wasserman, P-O Flodström, Niclas Holmefur, Willy Swahn, Ulrik Josefsson, Sven Helin, mfl

Lite smått och gott från tiden på Örebro Missionsskola ”the artist even known as” Akademi för Teologi och Ledarskap (ALT), Örebro Teologiska Högskola, Missionsinstitutet och Liljeholmens Folkhögskola. Under mina år där han jag med att både vara ordförande för studentkåren, sammankallande för Pingströrelsens teolog-grupp och ledamot i skolstyrelsen! 🙂

ÖMS-sången om mig! 😀