Gud?

I denna serie vänder vi blicken ”inåt” den egna rörelsen för att söka upp personer och bärare av olika teologiska ståndpunkter som vi inom frikyrkosfären förhåller oss till men ibland kanske saknar konkret kunskap om. Frågor som ibland kommer att befinna sig långt bort från det allmänt accepterade och tolererade, men som ändå berör viktiga ställningstaganden i vårt utlevande av ett Kristet liv och hur vi verkar som församling…