”den andre”?

Vår senare programserie har en mer sekulär inriktning!
Vi kommer i den att söka upp människor som är eller har varit representanter för sina kollektiva kategorier för att öka förståelsen för alla dem subkulturella enklav och meningskontexter som existerar utanför majoritetssamhällets hegemoni för att synliggöra dem diskursiva förändringar som pågår i vår samtid!