00000206490

P-O Flodström
En pentekostalt accentuerad evangelikal eko-socialist, som med ena foten i frikyrkan och den andra i arbetarrörelsen trivs bäst i en ström av olika människor och intryck. Hans primära agenda utöver den frikyrkliga missionen är att minska motsättningar i samhället genom att verka för nyskapande plattformar som ökar förutsättningar för människor att samtala med varandra, istället för om varandra. Frågan som driver P-O är: Vem är "den andre" och hur kan dennes livsåskådning formuleras så att den själv kan skriva under på den?