p-o-karpartiledare-2006-2009-med-nyvalda-partistyrelsen-2008