Boulognerfesten_2015_GARK

Boulognerfesten år 2015 - Foto PO Flodström

En härlig parkfest i Boulognern sett ur mitt perspektiv