180809 Arbetskrafts reserven måste utbildas 1

P-O Flodström skriver om arbetsmarknadspolitik i den socialistiska veckotidningen Flamman