181010 Vem gynnas av en klichebild av vänsterväljare 1

Vänsterpartiets partisekreterare Aron Etzler svarar P-O Flodström och Erik Gustavsson